Code O

Code O

Maandag 29 oktober 2018

In samenwerking met de andere drie scholen in onze wijk en jeugdwerk van Raster gaan wij deze week starten met het project Code O. 

Er leeft bij alle vier de scholen de behoefte om meer vanuit een gezamenlijke bril, met een gezamenlijke set basisregels en afspraken, met eenzelfde benadering en houding kinderen (en hun ouders) in de wijk tegemoet te treden en waar nodig aan te spreken op gedrag.

Code O biedt die mogelijkheid. De O staat voor het Oosterik, aangezien al onze scholen min of meer grenzen aan het Oosterik. Op de foto ziet u de de symbolen die horen bij de kernbegrippen. Vrijdag zal op iedere school een bord met dezelfde symbolen onthuld worden. De kernbegrippen zijn: veiligheid, samenwerken, sportiviteit en respect.

De kinderen uit de bovenbouwen van de vier scholen zullen deze week rondom dezelfde thema's met elkaar aan de slag gaan onder begeleiding van medewerkers van Raster. Iedere dag zijn er gedeelde activiteiten met de andere scholen waarbij de start steeds op een ander plein is. Ook op ons plein starten wij twee keer. Dit zal op woensdag- en donderdagmiddag zo zijn.

De komende periode zullen in alle groepen lessen rondom deze begrippen gegeven worden door medewerkers van Raster, zodat uiteindelijk deze begrippen voor alle kinderen vanzelfsprekend zijn.

Uiteraard zullen wij u nog verder informeren over de inhoud van het programma.

 


Terug

Eekhoorn 10

7423 EN Deventer

0570651811

directie.eh.lambiente@nullstichtingdam.nl