kunstlessen procesgericht werken

kunstlessen procesgericht werken

Dinsdag 20 november 2018

De bovenbouw heeft de periode van zes lessen procesgericht werken rondom één thema afgerond. er is veel samengewerkt, ontdekt, geprobeerd, gekeken en beschouwd. Dat wat de kinderen in de verschillende fasen hebben gemaakt en gedaan is te bekijken in de patio. Vraag uw kind naar het verhaal achter dat wat gemaakt is. Jojanneke Dekens heeft deze lessen steeds gegeven aan groepjes van 10 kinderen uit twee bovenbouw groepen.

Na de kerstvakantie krijgen de midden- en onderbouw ook een serie van deze lessen. De leerkrachten geven zelf ook procesgerichte lessen als onderdeel van het kosmische thema waar aan gewerkt wordt.

In de app zijn meer foto's te bekijken bij afbeeldingen.


Terug

Eekhoorn 10

7423 EN Deventer

0570651811

directie.eh.lambiente@nullstichtingdam.nl