Ontwikkelingsfasen en heterogene groepen

Ontwikkelingsfasen en heterogene groepen

Kinderen leren van elkaar, kinderen leven met elkaar en dit bevordert de sociale ontwikkeling. De heterogene groep maakt dat je ook op school in een gemeenschap leeft, waarbinnen je je eigen ruimte kunt innemen en waar duidelijke grenzen zijn. Daarmee is de heterogene groep een afspiegeling van het gezinsleven en de maatschappij.

Op een montessorischool zijn de groepen verdeeld in leeftijdscategoriën. Afhankelijk van de fase van ontwikkeling waar zij zich in bevinden is er een andere omgeving nodig. De leeftijdscategorieën zijn bij voorkeur 0-3 jaar, 3-6 jaar, 6-9 jaar, 10-12 jaar en 12-15 jaar. De omgeving in de groep is dusdanig ingericht dat deze aansluit bij de ontwikkelingfase van de kinderen.

Bij ons op school hebben wij:

een peutergroep met kinderen in de leeftijd van 2-4

twee onderbouwgroepen met kinderen in de leeftijd van 4-6 (groep 1 en 2)

twee middenbouwgroepen met kinderen in de leeftijd van 6-9 (groep 3,4 en 5)

twee bovenbouwgroepen met kinderen in de leeftijd van 9-12 (groep 6,7 en 8)

 

 

Terug

Eekhoorn 10

7423 EN Deventer

0570651811

directie.eh.lambiente@nullstichtingdam.nl