Leer mij het zelf te doen

Leer mij het zelf te doen

"Leer mij het zelf te doen" een echte montessoriterm, maar wat betekent dit nu in de praktijk?

Al heel jong willen kinderen alles zelf doen, zelf eten, zelf aankleden, zelf ......... Zij worden steeds zelfredzamer. Dat betekent dat het kind steeds meer zelf kan, zoals een rits dicht doen, veters strikken, maar bijvoorbeeld ook alleen naar school fietsen. Wij stimuleren bij ons op school dat de kinderen steeds zelfredzamer worden. De materialen stimuleren kinderen hun mogelijkheden uit te breiden.

Op een montessorischool wordt ook veel aandacht besteed aan de zelfstandigheid van kinderen. Daarbij gaat het erom dat kinderen een taak op zich kunnen en willen nemen en dat zij zich daar ook verantwoordelijk voor voelen. Het uiteindelijke doel is medeverantwoordelijkheid, van kinderen/mensen die zelfstandig hun plaats innemen in de wereld waarin zij leven en inhoud geven aan hun leven in samenhang met anderen.

In de midden- en bovenbouw leren de kinderen om te werken met kinddoelen. Na een periode werken voeren zij een kindgesprek met hun leerkracht om terug te kijken op de afgelopen periode en alvast vooruit te kijken op de periode die komt. Deze gesprekken en het werken met kinddoelen geven de kinderen steeds meer eigenaarschap over dat wat zij leren. De leerkracht houdt zicht op de keuzes die de kinderen maken en het proces dat zij doorlopen en geeft instructie en sturing waar dat nodig is.

 

Terug

Eekhoorn 10

7423 EN Deventer

0570651811

directie.eh.lambiente@nullstichtingdam.nl