Passend onderwijs op l'Ambiente

Passend onderwijs op l'Ambiente

Op onze school stemmen wij het leerstofaanbod af op de ondersteuningsbehoefte van ieder individueel kind. Wij spreken dan ook liever niet over zorgkinderen. Ieder kind heeft namelijk een eigen ondersteuningsbehoefte. Voor ieder kind is het nodig af te stemmen. De een heeft meer structuur nodig, de ander meer ruimte, het ene kind meer uitdaging, de ander meer herhaling, de één is sociaal wat minder vaardig en de ander heeft extra oefening met een bepaald vak nodig. Ieder kind heeft recht op het juiste aanbod en het is belangrijk dat ieder kind gezien wordt en zich ook gezien weet.

Soms maak je je over de ontwikkeling van het ene kind wel meer zorgen dan over het andere kind. Deze zorgen bespreken leerkrachten met de ouders en waar meedenken gewenst is ook met bijvoorbeeld de intern begeleider. Samen proberen zij te zoeken naar manieren waarop het kind zich weer positief verder kan ontwikkelen. In sommige gevallen zijn de aanpassingen in de klas onvoldoende om het kind echt te helpen. Het kan dan wenselijk zijn een zogenaamd trajectoverleg te plannen. In een trajectoverleg schuiven, naast ouders, leerkracht en IB-er ook een zogenaamde trajectmedewerker en eventueel gezinscoach aan. Voor onze school is de trajectmedewerker Annette ter Borg. Zij kan meedenken om te bepalen wat helpend zou kunnen zijn. Soms kan een onderzoek duidelijkheid geven, soms extra ondersteuning door de aan school gekoppelde gespecialiseerde uitvoerder (Elise Meijerink) en soms de aanvraag van een arrangement. Als een kind een arrangement krijgt toegewezen betekent dit dat het kind een vastgestelde periode extra begeleiding kan krijgen. Op deze manier wordt het onderwijs waar mogelijk passend gemaakt voor ieder kind.

Soms moeten wij samen met ouders constateren dat het onderwijs op onze school, in de betreffende groep, met de betreffende leerkracht, onvoldoende aansluit bij de ondersteuningsbehoefte van een kind op dat moment. Als een andere groep binnen onze school geen optie is, gaan wij samen met ouders op zoek naar een passende plek op een andere school.

Terug

Eekhoorn 10

7423 EN Deventer

0570651811

directie.eh.lambiente@nullstichtingdam.nl